To - Han

조회 수 4878 2001.09.11 14:13:30
J
我已經聯絡了他的公司,
我們在這個星期六(9月15日)要見面爲了談一談關於這個事情.
見面後, 馬上 告訴ni結果.
公司說 可來的人數確定時候,他們要準備與JIWOO的ni們的歡迎會
我覺得我們會見面JIWOO在ni們的歡迎會...


>Hi miss j,
>  i'm Han,不知道妳有沒有跟jiwoo's manager聯絡上.我們以確定11月30日要赴韓國,那不知道妳們那邊是如何..如有任何消息麻煩請與我聯絡.謝謝...
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
3058 Question yuhui 2001-09-06 5387
3057 Answer : To- Yuhui J 2001-09-06 5483
3056 Just to say hello! Fairy Yang 2001-09-07 5681
3055 Questions about Jiwoo~ Sally Huang 2001-09-09 5014
3054 To - Sally J 2001-09-09 4992
3053 美麗的日子要重播了(Taiwan) yuhui 2001-09-09 5362
3052 [re] 美麗的日子要重播了(Taiwan) [1] 겨운녀선주 2001-09-10 5018
3051 for miss J Han 2001-09-11 4801
» To - Han J 2001-09-11 4878
3049 TO J chen yafenn 2001-09-13 4606
3048 . 아린 2001-09-13 4289
3047 一群在台灣支持崔智友的家族留 [2] 呆呆熊 2001-09-14 4900